Psytherapeut

Vergoedingen en voorwaarden

Vergoedingen

Psytherapeut werkt niet voor zorgverzekeraars. Het vergoeden van gemaakte kosten door uw zorgverzekering is daarom nog niet mogelijk.

De kosten van een consult bedragen € 125,- euro per uur (inclusief BTW) voor een privé persoon, en € 175,- euro (exclusief BTW) voor een zakelijke cliënt. Bij een telefonisch consult wordt de gebelde tijd in rekening gebracht.

Avondtarief (vanaf 18:00 uur): bij een avondtarief worden de consultkosten verhoogd met 25%

 

Betalingsvoorwaarden

Betaling vindt uitsluitend plaats via de bank. U ontvangt maandelijks een factuur, digitaal, via de mail.

 

Afspraak afzeggen

Afspraken dienen 48 uur van tevoren afgezegd te worden: dit is kosteloos. Indien een afspraak later wordt afgezegd, wordt het tarief van de sessie in rekening gebracht.

 

Vertrouwelijkheid, beroepscode, klacht- en tuchtrecht

De praktijk is gehouden aan het klacht- en tuchtrecht reglement van de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg). De afhandeling van klachten heeft Psytherapeut georganiseerd via Klachtenportaal Zorg. 

Begeleiding wordt geboden met de grootst mogelijke zorg en zorgvuldigheid. Mocht u desondanks hierover toch klachten hebben is het goed dit eerst bespreekbaar te maken zodat er gezamenlijk naar een oplossing kan worden gezocht. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan wordt er een klachtenprocedure opgestart. U kunt zich dan wenden tot de klachtenfunctionaris. Voor adresgegevens van de klachtenfunctionaris kunt u contact opnemen met het contact@psytherapeut.nl.